Ultrason Eşliğinde Enjeksiyon

Çalışmalar, ultrason rehberli enjeksiyonların “kör” enjeksiyonlardan çok daha doğru olduğunu göstermektedir. Doktor, enjeksiyonun tam olarak nereye gittiğini ve bölgenin hedefledikleri yeri tam olarak görme yeteneğine sahiptir. Ultrason eşliğinde enjeksiyonlar, tedavinin etkinliğini arttırır ve daha ince, daha az ağrılı bir iğnenin kullanılmasına izin verir. Bu prosedürler anestezi gerektirmez ve ultrason cihazında radyasyon yoktur.

Enjeksiyon uygulamaları kas-iskelet kaynaklı şikayetlerin tedavisinde oldukça yaygın kullanılmaktadır.

Enjeksiyon uygulamaları, ortaya çıkan akut semptomların giderilmesi, iyileşmenin hızlandırılması ve tanısal amacıyla yapılmaktadır.

En yaygın endikasyonu hastanın ağrısını gidermek ve eklem hareket açıklığının geliştirmek içindir. Genel olarak kullanılan enjeksiyon endikasyonları eklem içi uygulamalar, tendon enjeksiyonları, tetik nokta enjeksiyonları ve lezyon içi enjeksiyonlara yapılmaktadır.

Ultrason Eşliğinde Enjeksiyon” 0 yorum var

Yorum Yaz