Spor Hekimliği, her yaştan ve cinsiyetten bireylerin spora katılımı veya spor yapmaması sonucu oluşan sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisinde hizmet veren bilim dalıdır. Spor hekimliği uzmanlığı, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı ile yerleştirme ile, 4 yıllık ihtisas süresi olan bir anabilim dalıdır.

İhtisas sürecinde ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve kardiyoloji rotasyonları yapılmaktadır. Egzersiz fizyolojisi ve biyokimyası, spor travmatolojisi, sportif rehabilitasyon gibi konular spor hekiminin temel ilgi alanları olmasına rağmen spor yapanların düzenli muayenelerinin yapılması, performans ölçümü ve takibi, spor yaralanmalarına hazırlayan faktörlerin incelenip yaralanma insidansının azaltılması spor hekiminin görevleridir.

Sporcular ve aktif bireyler, kas-iskelet sistemi sorunlarından çevresel etkilerin streslerine, kardiyak olanlardan dermatolojik sorunlara, endokrinolojik konulardan psikolojik olanlara uzanan geniş bir yelpazede ve spora özgü olan bilgi ve deneyime ihtiyaç duymaktadırlar. Yasal ve etik konular da (örneğin doping) sporcuyla çalışan hekimlere özel bir sorumluluk yükleyen bu karmaşık tabloya eklenmektedir. Kronik hastalıklardan korunma konusu son yıllarda büyük öneme sahip olan bir çalışma alanı olarak belirmiştir ve birçok çevreler bu noktanın spor hekimliğinin günlük yaşam kalitesinin arttırılmasına etkisiyle toplumun her bireyine en anlamlı katkısının olduğu özelliği üzerinde birleşmektedirler.

Spor hekimliği başlıca dört alanda yoğunlaşır

Sporcunun hazırlanması, hastalık ya da sakatlanmalardan korunması, tedavi ve sakatlanan sporcunun rehabilitasyonu ile spor yaşamına yeniden kazandırılması. Hazırlama ya da kondisyon çalışmaları sporcunun performansının hız, güç ve dayanıklılık gibi özel yönlerini geliştirir. Bu alanlarda spor hekimliği uzmanları birçok branştaki hekimle, diyetisyen, psikolog, antrenman bilimci ve antrenörle koordine çalışır.

Kliniğimizde sadece elit düzeydeki sporcuların değil, aynı zamanda rekreasyonel olarak aktif olan bireylerin de sorunlarının tanı, tedavi ve sportif rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Doğru yapılan egzersizler tedavide önemliyken, egzersizin yanlış yapılması sakatlıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Sporcu sağlığı merkezimizde, uzun yıllar profesyonel spor kulüplerinde çalışmış ve halen çalışmaya devam eden uzman fizyoterapistlerimizle size en doğru ve düzgün tedavi vermeyi amaçlamaktayız.